× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Oddział leczenia uzależnień i współuzależnienia - Szpital - oddziały

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria


Adres

(014)-631-50-00
Lwowska 178a
33-100 Tarnów

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1